SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  05. AUG 2024
  Pondelok
 • Papier
  24. JÚL 2024
  Streda
 • Sklo
  nenaplánované
DOLNÉ STRHÁRE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC 
DOLNÉ STRHÁRE

Obec leží v údolí potoka Stará rieka v kotline na úpätí Krupinskej planiny, ktoré bolo osídlené už v predhistorickom období. Patrí k nej osada Koprovnica a kataster zaniknutej obce Selce. Hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo. Do roku 1945 boli Dolné Strháre sídlom notárskeho úradu aj pre okolité obce, po r. 1950 sa následkom banskej ťažby nerozvíjali a v súčasnosti má obec len 188 obyvateľov.

Prvé písomné zmienky sú z r. 1243 (terre Vzturgar), 1244 (villa Stvrgar) a neskoršie dve obce označované názvom Strháre sa spomínajú r. 1247-1278. Archeologický výskum lokality Kostolisko v Dolných Strhároch, ktorý odkryl pozostatky štyroch zaniknutých stredovekých kostolov a zvyšky jedného barokového kostola, dokazuje osídlenie už v 11. storočí.