SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť , a. s. - oznam

 26.10.2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje, že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0181/2023/V s účinnosťou od 23.10.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.
Z dôvodu zistenia stavu vodomeru odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky / ďalej i-SMS/ pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.
Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.
Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:
 Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený
na www.stvps.sk alebo aj pomocou uvedeného QR
kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa
kde sa nachádza tento formulár
 Zaslaním stavu alebo fotografie vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
 Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419
 Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.
Pri oznamovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.
Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára na www.stvps.sk alebo oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.
Stav vodomeru možné nahlásiť do 12.11.2023.
Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.


Zoznam aktualít: