SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dolné Strháre

Obec leží v údolí potoka Stará rieka v kotline na úpätí Krupinskej planiny, ktoré bolo osídlené už v predhistorickom období. Patrí k nej osada Koprovnica a kataster zaniknutej obce Selce. Hlavným zamestnaním obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo. Do roku 1945 boli Dolné Strháre sídlom notárskeho úradu aj pre okolité obce, po r. 1950 sa následkom banskej ťažby nerozvíjali a v súčasnosti má obec len 188 obyvateľov.

Prvé písomné zmienky sú z r. 1243 (terre Vzturgar), 1244 (villa Stvrgar) a neskoršie dve obce označované názvom Strháre sa spomínajú r. 1247-1278. Archeologický výskum lokality Kostolisko v Dolných Strhároch, ktorý odkryl pozostatky štyroch zaniknutých stredovekých kostolov a zvyšky jedného barokového kostola, dokazuje osídlenie už v 11. storočí.

Kultúrne pamiatky: ev. a. v. kostol / 1756 /  a stĺpová plastika sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia, rímsko-katolícka kaplnka sv. Anny a roľnícke domy z 19. storočia.

Z archívnych a ď. prameňov spracovala: PhDr. Marta Kamasová, Veľký Krtíš 2015