SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Doplnenie hracích prvkov detského ihriska

 07.09.2023

Cieľom projektu je doplniť detské hracie prvky , aby sa rodiny s deťmi stretávali a vyplnili spoločné chvíle pohybom a rôznymi športovými aktivitami.

Obec Dolné Strháre v priebehu mesiacov jún a august zrealizovala projekt s názvom  „ Doplnenie hracích prvkov detského ihriska“ , v rámci ktorého zabezpečila doplnenie hracích prvkov na existujúce detské ihrisko a to chýbajúce prvky najmä pre menšie deti. Svojpomocne sa osadilo pieskovisko , ktoré zaujme najmä svojou farebnosťou a stvárnením. Umiestnená bola aj pružinová hojdačka v podobe koníka. Našou snahou bolo vytvorením a postupným doplnením rôznych hracích prvkov zaujať obyvateľov, ako aj návštevníkov obce a prilákať ich do celého areálu ,kde majú možnosť stráviť voľný čas pri rôznych pohybových aktivitách v spoločnosti svojich rovesníkov. Realizáciou projektu sme prispeli k zvýšenej atraktivite areálu , kde ponúkame príjemné prostredie na strávenie voľnočasových aktivít. 

Veľká vďaka patrí Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sa nám tento projekt nepodarilo uskutočniť.

Celkový rozpočet projektu v EUR : 771,00 eur 

z toho dotácia BBSK : 500,00 eur.


Zoznam aktualít: