SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznam- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

 20.03.2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

oznamuje občanom obce,

že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Nové ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.

Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola doručená interaktívna SMS, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržia interaktívnu SMS, alebo aplikáciu interaktívnej SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov:

Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený na www.stvps.sk

Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk

Zaslaním textovej SMS ale bez foto vodomeru na tel.číslo: +421 902 020 419

Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou sms je potrebné uviesť:

meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára na www.stvps.sk alebo oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom čo je možné bez časového obmedzenia.


Zoznam aktualít: