SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM

 06.07.2023

Vážení občania !

 

 

 

 

 

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov.  Žiaľ, mnohí občania počas zberu úrody na poli,  pri jej stohovaní  a uskladňovaní manipulujú s otvoreným ohňom, spaľujú slamu, vypaľujú strniská, fajčia v extrémne suchom prostredí .

Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť  občanov  - fyzické osoby  na dodržiavanie    zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba nesmie :

           Vypaľovať strniská, spaľovať slamu, zakladať  oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu ako sú strniská, manipulovať s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ako sú senníky, sklady obilnín a objemových krmovín.  

 

            Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty až do výšky 331,-€.

 

 

 

Vážení spoluobčania !              

 

                 Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.               

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Zoznam aktualít: