SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2023

 09.12.2022

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu pre obec Dolné Strháre

rok 2023

Zmesový komunálny odpad (ZKO)

nebezpečný odpad a elektro-odpad (NO a E)

Dátum

Deň

ZKO

NO a E

5. január 2023

Štvrtok

X

27. január 2023

Piatok

X

17. február 2023

Piatok

X

10. marec 2023

Piatok

X

31. marec 2023

Piatok

X

17. apríl 2023

Pondelok

X

21. apríl 2023

Piatok

X

12. máj 2023

Piatok

X

2. jún 2023

Piatok

X

23. jún 2023

Piatok

X

14. júl 2023

Piatok

X

4. august 2023

Piatok

X

25. august 2023

Piatok

X

14. september 2023

Štvrtok

X

6. október 2023

Piatok

X

13. október 2023

Piatok

X

27. október 2023

Piatok

X

16. november 2023

Štvrtok

X

8. december 2023

Piatok

X

29. december 2023

Piatok

X

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2023

Dátum

Deň

Plasty,

Tetrapaky,

Obaly z kovov

Papier

2. január 2023

Pondelok

X

3. február 2023

Piatok

X

22. február 2023

Streda

X

6. marec 2023

Pondelok

X

3. apríl 2023

Pondelok

X

5. máj 2023

Piatok

X

26. máj 2023

Piatok

X

7. jún 2023

Streda

X

6. júl 2023

Štvrtok

X

26. júl 2023

Streda

X

4. august 2023

Piatok

X

6. september 2023

Streda

X

2. október 2023

Pondelok

X

20. október 2023

Piatok

X

6. november 2023

Pondelok

X

1. december 2023

Piatok

X

Sklo z nádob/zvonov

10  x ročne

 (január, február, marec, máj, jún, júl, august , september, november, december)

                  


Zoznam aktualít: