SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznam

 04.03.2024

 

Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš upozorňuje chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných na povinnosť nahlásiť domácu zabíjačku  zvierat najneskôr jeden pracovný deň vopred do  14. hodiny. Hlásenie je možné podať   na telefónnom čísle:

  047 48 129 21 , 0904 313 313

 

 alebo mailom na adresu :   sekretariat.VK@svps.sk

 

Zo zabitých zvierat nie je potrebné odoberať ani odovzdávať  žiadne vzorky .

Táto povinnosť  chovateľom vyplýva z paragrafu 23   Zákona o veterinárnej starostlivosti číslo 39/2007.  

Povinnosťou chovateľa, ktorý má registrovanú farmu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat / CEHZ /  je taktiež   podľa paragrafu 37 odsek.2. písmeno a) toho istého zákona , nahlásiť na RVPS Veľký Krtíš každý úhyn hovädzieho dobytka, oviec , kôz aj ošípaných.

V prípade nesplnenia povinnosti môže byť chovateľovi uložená pokuta .

                                                 MVDr. Jana Gábrišová

riaditeľka RVPS Veľký Krtíš


Zoznam aktualít: