SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Tlačová správa BBSK

 24.07.2023

BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST ZVEREJNILA PLÁN KOSBY OKOLIA CIEST V KRAJI

Banská Bystrica, dňa 21. júla - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. (BBRSC) pripravila a zverejnila orientačný plán kosby trávnatých porastov v okolí komunikácií v Banskobystrickom kraji.

 

Letná údržba v kraji je už v plnom prúde. Jedným z najdôležitejších a najčastejších  výkonov v letnom období je kosba okolia ciest, nakoľko odstránenie trávnatého porastu z okolia ciest je nevyhnutné pre bezpečnú a plynulú premávku.

BBRSC sa tento rok rozhodla zaviesť novinku pre občanov a zostavilo orientačný plán kosby v našom kraji s uvedením konkrétnych úsekov a mesiacov, v ktorých bude kosenie realizované.

 

Predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan uviedol: „Som rád, že plníme ďalší politický a hlavne pragmatický záväzok z nášho stretnutia s primátormi a starostami v kraji. Prvýkrát v histórii zverejňujeme orientačný plán kosby v kraji pre lepšiu orientáciu verejnosti, ale aj zástupcov samospráv.“

 

BBRSC zabezpečuje kosbu okolia ciest dvomi spôsobmi a to predovšetkým strojovo, pokiaľ je to potrebné alebo to terén neumožňuje, sú menšie úseky okolia ciest dokosené ručne za pomoci motorových a akumulátorových kosačiek. BBRSC vykoná podľa plánu počas letnej sezóny kosbu okolia ciest II. a III. triedy v dĺžke 2500 km a celkovej rozlohe spolu 23 200 000 m², cesty I. triedy v dĺžke 593 km a rozlohe spolu 5 500 000 m². Frekvencia kosby je podľa technického predpisu vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja stanovená na minimálne 2x ročne každý úsek cesty. Týmto predpisom sa riadi aj BBRSC, pričom je potrebné prihliadať na prioritu a dopravný význam cesty, či poveternostné podmienky.

 

Riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry BBSK Róbert Machala uviedol: „Plán je orientačný, treba však chápať, že termíny sa posúvajú napríklad v prípade zlých poveternostných podmienok alebo mimoriadnych situácií na komunikáciách a preto je jeho záväznosť skutočne len orientačná.“

 

Obyvatelia tak vďaka plánu budú mať prehľad o stave okolia vozoviek, priebehu kosby a osvoja si tiež frekvenciu kosby konkrétnych úsekov v kraji. Cieľom BBRSC sú bezpečné komunikácie za každého počasia a každého ročného obdobia. Vodiči i obyvatelia kraja si môžu overiť termín kedy bude „ich úsek cesty“ pokosený v „Orientačnom pláne kosby BBSK“ na stránke BBRSC: http://www.bbrsc.sk/orientacny-plan-kosby-pre-bbsk-na-rok-2023/

 

 

 


Zoznam aktualít: