SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 11)
Názov Popis Dátum
Oznámenie funkcií, zamestnaní ,činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - 15.04.2024
Návrh VZN 1/2024 o spádovej materskej škole VZN o spádovej materskej škole 08.04.2024
Verejná vyhláška Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 30.01.2024
Verejná vyhláška Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením 19.12.2023
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - 11.12.2023
Návrh VZN 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Strháre a k. ú. Selce - 22.11.2023
Plán kontrolnej činnosti HK 1. - 6. 2024 - 08.11.2023
Verejná vyhláška Upovedomenie o začatí konania 08.11.2023
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - 17.10.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Strháre - 17.10.2023
Generované portálom Uradne.sk